× Főoldal 1% Adományozás Kapcsolat

Nemzetközi segélyezés

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi szerepvállalása egyidős a szervezettel. 1989-ben néhány hónap alatt közel 48 ezer otthonról elmenekült német ember kapott ellátást és menedéket a Szeretetszolgálattól. A magyar máltaiak vittek elsőként segélyt a romániai forradalom áldozatainak, később a jugoszláv háború sérültjeinek ezreit szállították magyar kórházakba. A Szeretetszolgálat vallja, hogy csak akkor töltheti be hivatását, ha megtalálja a helyes viszonyulást a más népeket érintő sürgető problémákhoz.

Mi itt TÁMOGATJUK a rászorulókat a világban

Románia, Ukrajna, Pakisztán, Vietnam, Srí Lanka, Kenya, Uganda, Izrael, Horvátország, Bosznia, Szerbia, Koszovó, Szíria, Irak, Japán

Kelet-Afrikában 300 000 ember napi ivóvízszükségletéről gondoskodunk.
Nézd meg e programunkat bemutató videónkat itt.

Program brossúrájának letöltése

A Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi segélyszervezeteként folyamatos és aktív résztvevője a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a nemzetközi válsághelyzetek, természeti katasztrófák és az emberi méltóságot sújtó krízisek kezelésének. A kilencvenes majd kétezres években is folyamatosan jelen voltak segítő magyar máltaiak a jelentős természeti és háborús krízisekben. 2010-ben új alapokra fektette a szervezet a nemzetközi térben betöltött szerepét: részt vesz a nemzetközi fejlesztésekben, elsődleges feladatának tekinti a helyben segítést. A fejlesztések fő fókuszában Kelet-Afrika és a Közel-Kelet áll, humanitárius segélynyújtási akciói pedig elsősorban a Kárpát-medence magyarok lakta területeit célozzák. A Kárpátalján, Erdélyben, a Partiumban, Székely és Csángó földön, valamint a Felvidéken indított akciókban tárgyi adományokat juttat el a szervezet a rászoruló embereknek, valamint az ottani szervezeteket a gyakorlati tapasztalatok és megszerzett jó gyakorlatok megosztásával is támogatja. Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumával való tartós együttműködés révén aktuális feladatokban is aktívan közreműködik a Szeretetszolgálat, mint például a jelzőrendszeres házigondozás rendszerének kialakítása, valamint a technikai és módszertani tapasztalatok átadása Szerbiában.

Előfordult, hogy a Szeretetszolgálat munkatársai segítettek célba juttatni humanitárius segélyszállítmányokat háborús övezetekbe vagy természeti csapások sújtotta területekre. Nemzetközi fejlesztések részeként Afrika több területén valósított meg tartós infrastrukturális fejlesztéseket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. 2011-ben Kenya és Uganda nagyvárosi nyomortelepeire tiszta ivóvizet vezetett be a Szeretetszolgálat, munkalehetőséget is biztosítva az ott élő embereknek.

A máltai küldetés („A hit védelme és a szegények szolgálata” jelmondat alapján) a keresztény hit védelme. Éppen ezért a szervezet munkatársai, valamint önkéntesei szolidaritást vállalnak lelki és gyakorlati szempontból is a világon üldözött keresztényekkel. Szíriában, Kelet-Aleppoban egy kórház helyreállításában és kapacitásbővítésében közreműködik és nyújt segítséget a szervezet. A Szeretetszolgálat helyben kíván segíteni, és a korábbi évek eseti támogatásait kiegészítve és a támogatott emberek körét kiszélesítve tartós missziót indított nem csak Szíriában, hanem Libanonban, Palesztinában és Jordániában is. Utóbbi államokban elsősorban a helyi keresztény közösségekre és az úton lévő, menekülő emberekre koncentrálnak, de nem zárják ki a segítségnyújtásból a más vallási vagy etnikai csoportokat sem. A közel-keleti államokban egészségügyi, oktatási és mentálhigiénés szolgáltatásokat nyújt a Szeretetszolgálat.További programjaink

Máltai Szeretetszolgálat - Gyűjtés a szíriai földrengés károsultjainak
Máltai Szeretetszolgálat - Ukrán válsághelyzet
Máltai Szeretetszolgálat - Orvosolt gondok
Máltai Szeretetszolgálat - Egymás kezét fogva
Máltai Szeretetszolgálat - Az utca emberei
Máltai Szeretetszolgálat - Tisztelet az éveknek
Máltai Szeretetszolgálat - Játszani is engedd
Máltai Szeretetszolgálat - Határainkon túl

Adományozás